Ferticon  

Endometryoz


(Yazar: G. Leyendecker)

  1 Giriş
  2 Tanım : Endometriyoz nedir?
  3 Sıklık
  4 Endometriyoz‘un oluşması ile ilgili teoriler.
  5 Yeni bir görüş : Endometriyoz Archimetra’nın bir rahatsızlığıdır
  5.1 Archimetra
  5.2 Archimetra’nın görevleri
  5.3 Endometriyozlu kadınlarda görülen Archimetra değişiklikleri:
  5.4 Endometriyoz’un ortaya çıkışı hakkında bir model
  6 Adenomiyoz’dan Endometriyoz’a geçiş : en sık görüldüğü yerler
  7 Endometriyozun belirtileri (semptomları)
  7.1 Ağrılı adet kanaması (Dysmenorrhoe)
  7.2 Cinsel temas esnasında şikâyetler (Dyspareunie)
  7.3 İdrar yaparken görülen şikâyetler (Dysurie)
  7.4 Dışkılama esnasında şikâyetler (Dyscherzie)
  7.5 Yaygın ve karnın alt bölümünde bölgesel şikâyetler
  7.6 Kanama ve siklüs bozuklukları
  7.7 Yerine gelemeyen çocuk arzusu (kısırlık)
  8 Endometriyozda muayene bulguları
  8.1 Jinekolojik muayene
  8.2 Sonografi
  8.3 Laparoskopi
  9 Vakaların ağırlığına göre Klassifikasyon
  10 Adenomyoz ve Endometriyoz’un daha ileri gelişmeleri
  11 Endometriyoz’da kısırlık ve döllenme yetersizlikleri
  12 Endometriyoz’un tedavisi
  13 Ameliyat ve ilaçla tedavi
  14 Endometriyoz’da tedavi gayeleri
  14.1 Kısa zamanda çocuk sahibi olma arzusu
  14.2 İlerde çocuk sahibi olma arzusu ile lezyonların ilerlemesini önlemenin yolları
  14.3 Organları zedelemeden veya almadan şikâyetlerin hafifletilmesi ve lezyonların ilerlemesinin önlenmesi
  14.4 Organları çıkararak ağrıların önüne geçme
  15 Son söz

Uebersetzung: Dr. Bogosyan

Titelbild: © Hartmut Husmann, Frankfurt/Main

© Das Copyright liegt ausschliesslich bei FertiConsult GmbH, Darmstadt.
Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der FertiConsult GmbH moeglich.

Bu makale başka dillerde de sunulmuştur:
almanca    fransızca    rusca    İngilizce   

Newsletter’a
abone olmak
ister misiniz?

Gerhard Leyendecker